Wat hardnekkige sprookjes ontkrachten

Meer weten?
Neem contact op met onze Director of Operations.
Noa Widdershoven
Noa Widdershoven
Categorie
Voordelen bio
Publicatiedatum
20-04-2024
Auteur
Noa Widdershoven

Probleemstelling

Groei biologische sector wordt tegengehouden door sceptici met de volgende argumentatie:

  • Bio kan de wereld niet voeden
  • Uitstoot van bio per kilo product is nadeliger
  • Bio scoort niet goed op landgebruik (efficiëntie)

De feiten

  • De continuïteit van het gangbare systeem is in groot gevaar door verslechteringen van ecosysteemdiensten (bodemkwaliteit, biodiversiteit, verstuiving etc.), en er moet verandering in komen (DNB, ECB). Bio kan eigenlijk de wereld nu en in de toekomst voeden. Nu, als inefficiënte dierlijke eiwitproductie vervangen wordt door efficiëntere plantaardige eiwit (80% van landbouwgrond wordt gebruikt voor veevoer en intensieve veeteelt). En morgen, omdat bio de kwaliteit van bodem en biodiversiteit waarborgt, veel meer van gangbaar (Besjournals). Daarnaast wordt er ruimschoots geproduceerd in het globale voedselsysteem maar wordt 1/3 verspild (rabobank) en leven zo’n 783 miljoen mensen in een stand van chronische honger (hungerproject) en 2 miljard kampen met overgewicht (obesitasstichting). Een combinatie van wat minder dierlijke eiwitten, efficiëntere distributie, en herverdeling en we kunnen de wereld volledig duurzaam voeden zonder ook maar een beetje extra land voor op te offeren. Dit terwijl de problematiek omtrent het conventionele systeem al voldoende reden geeft om überhaupt extensiever te gaan telen.
  • Op meerdere vlakken heeft bio een betere impact per kg dan gangbaar, met name biodiversiteit en bodemkwaliteit. Op andere vlakken vinden wetenschappers dat de methodes van levenscyclusanalyses te focust zijn op gangbare productie en niet nauwkeurig genoeg om bio systemen echt in kaart te brengen (nature, sciencedirect).
  • Het streven naar meer output met minder input, minder milieu impact per kg klinkt logisch, maar heeft een grote blind spot. Het heeft tot nu toe geleid tot het verschuiven van milieuproblemen. Met alleen deze lens lukt het niet om een duurzame voedselproductie die continuïteit binnen ecologische grenzen biedt te realiseren, omdat overconsumptie en reboundeffect kunnen optreden, met als resultaat de verdere verslechtering van milieu-indicatoren op systeemniveau. Een perspectief die met ecologische grenzen en milieu-uitkomsten op lokaal en regionaal niveau rekening houdt (bijv. stikstof emissies, of biodiversiteit, in een bepaald gebied) is nodig om een echt duurzaam voedselsysteem te bereiken. Voor de Nederlandse milieu die er slecht aan toe is, kan extensief juist veel baat brengen.
  • Het klopt dat bio extensiever is. Daarom heeft het een betere impact dan gangbare landbouw per hectare. Een betere impact per hectare leidt tot een positievere invloed op de omgeving, biodiversiteit, bodem, water en luchtkwaliteit. Niet een betere impact, op papier, van een liter melk, een winkelwagen, een retailer, die eigenlijk een slechtere impact op het gebied van oorsprong verbergt.

We MOETEN naar een duurzame landbouw tranistie toewerken. Nu voelen wij natuurlijk allemaal dat biologisch op elk front beter scoort in tegenstelling tot conventioneel. Toch knaagt het, aangezien het soms niet voldoende is gesubstantieerd met harde feiten en data.

Deel dit artikel Link kopiëren
Meer weten?
Neem contact op met onze Director of Operations.
Noa Widdershoven
Noa Widdershoven