Wij zijn
robin
food
coalition

Volkert Engelsman
Co-founder en director
Titus Bekkering
Co-founder en director
Noa Widdershoven
Director of operations
Roel Drost
Strategic advisor
Wouter Staal
Impact Officer
Jawole Joseph
Trainee

De Robin Food Coalition is een collectief van 70 (bio) MKBA koplopers in de voedingssector. Samen ontsluiten wij de collectieve intelligentie voor innovatie en verduurzaming van onze coalitiegenoten. We werken we nauw samen met NGO’s en universiteiten om systeemtransities in gang te zetten.

Volkert Engelsman
Co-founder en director
Titus Bekkering
Co-founder en director
Noa Widdershoven
Director of operations
Roel Drost
Strategic advisor
Wouter Staal
Impact Officer
Jawole Joseph
Trainee
Volkert Engelsman
Co-founder en director
Titus Bekkering
Co-founder en director
Noa Widdershoven
Director of operations
Roel Drost
Strategic advisor
Wouter Staal
Impact Officer
Jawole Joseph
Trainee

Raad van
toezicht

Marjolein Demmers
Raad van toezicht
Peter Blom
raad van toezicht
Timo hoogeboom
raad van toezicht
Birgitta Kramer
raad van toezicht

Onze Raad van Toezicht waarborgt het beleid en de strategie van de coalitie. Deze ervaren professionals hebben bakken ervaring in de voedseltransitie en kennen de ins en outs van duurzaamheidsbeleid en managementvraagstukken.

Marjolein Demmers
Raad van toezicht
Peter Blom
raad van toezicht
Timo hoogeboom
raad van toezicht
Birgitta Kramer
raad van toezicht
Marjolein Demmers
Raad van toezicht
Peter Blom
raad van toezicht
Timo hoogeboom
raad van toezicht
Birgitta Kramer
raad van toezicht

Achtergrond

Oprichting:

In 2023 is de Robin Food Coalition opgericht door een 20-tal MKB koplopers in de voedingssector die besloten krachten te bundelen. De ambitie van RFC is om door onderlinge samenwerking op basis van de 5M-aanpak de markttransitie naar een gezonde, sociaal inclusieve en ecologisch weerbare landbouw en voeding te versterken en versnellen.

Missie:

Onze missie is om prototypes te leveren voor de nieuwe economie, waarin winst pas winst als mens (people) en natuur (planet) ook winnen. Dat doen we door de collectieve intelligentie van een coalition of the willing te ontsluiten, bestaande uit MKB-koplopers, NGO’s, experts, en academici.

Kernactiviteiten

Wij ondersteunen koplopers met onze 5 M-strategie waarbij we ze helpen met materialiteit bepalen, meten, managen, vermarkten en monetariseren. Daarnaast stimuleren we de vraag naar biologische producten door effectieve marketingcampagnes.

De 5-m aanpak

1
Materialiteit bepalen

Vaststellen van de dubbele materialiteit. Dat wil zeggen, het in kaart brengen van de impact van de onderneming op de wereld en de impact van de wereld op de onderneming.

2
Meten

Het verzamelen van impactdata in de keten. Hiervoor maken we gebruik van satellietobservatiedata, remote sensing, geo-imaging en kunstmatige intelligentie. We zorgen ervoor dat deze data accountancy-proof zijn.

3
Managen

Implementeren van een duurzaamheidsstrategie in de gehele organisatie: inkoop, verwerking, verkoop, marketing, kwaliteit, IT, financiële rapportage, personeelszaken, het ondernemingsbeleid in zijn totaliteit. People en planet onder brengen in de purpose van de gehele onderneming.

4
VerMarkten

Verwaarden en verzilveren van duurzaamheidsinspanningen in de markt.

5
Monetariseren

Beprijzen van de maatschappelijke kosten en baten (true cost accounting). Aanvullen van de jaarrekening met natuurlijk en sociaal kapitaal/verlies en winst. Ontwikkelen van een nieuwe governance waarin ook de ecologische en sociale dimensie zeggenschap krijgt over het ondernemingsbeleid.

 

 

Download ons manifest

Lees meer over onze missie, visie en doelen in ons manifest.