CSRD – educatie en ondersteuning

Meer weten?
Neem contact op met onze Director of Operations.
Noa Widdershoven
Noa Widdershoven
Categorie
Impact transparant maken
Start project
25-04-2024

Gezamenlijk werken we aan CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een wetgeving ontwikkeld door de Europese Unie die in januari 2023 is aangenomen. Vanaf 1 januari 2024 is het de bedoeling dat grote en beursgenoteerde bedrijven duurzaamheidsinformatie rapporteren en openbaar maken in een uitgebreid en consistent kader in hun managementrapporten. Het bouwt voort op eerdere wetgeving door: een uitgebreidere reikwijdte inclusief een geleidelijke integratie van grote bedrijven, gestandaardiseerde vereisten, assurance-eisen, een digitaal formaat en integratie in managementrapporten. Aangezien CSRD zowel direct of indirect invloed heeft op onze coalitiepartijen zien wij deze rapportage druk als kans om de voordelen van biologisch zichtbaar te maken.

Voor de invoering van de CSRD omvatte het jaarverslag een managementverslag, gevolgd door een auditverslag en de financiële staten. De duurzaamheidsverklaringen zijn nu conform de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en omvatten Algemene Informatie (ESRS-1), Algemene Onthullingen (ESRS-2), Milieu-informatie (ESRS-E), Sociale Informatie (ESRS-S) en Bestuursinformatie (ESRS-G). De CSRD, vastgesteld door de EU, dient als wettelijk kader, terwijl de ESRS de specifieke rapportagestandaarden definiëren. Hieronder volgt een overzicht van de thematische normen:

 1. ESRS E1: Klimaatverandering
 2. ESRS E2: Vervuiling
 3. ESRS E3: Water- en Mariene Bronnen
 4. ESRS E4: Biodiversiteit en Ecosystemen
 5. ESRS E5: Hulpbronnengebruik en circulaire economie
 6. ESRS S1: Eigen Werknemers
 7. ESRS S2: Werknemers in de waardeketen
 8. ESRS S3: Getroffen gemeenschappen
 9. ESRS S4: Consumenten en eindgebruikers
 10. ESRS G1: Bedrijfsgedrag

ESRS 1 en 2 bieden richtlijnen voor algemene duurzaamheidsrapportage. De sectoroverschrijdende normen specificeren de te onthullen informatie over materiële impact, risico’s en kansen met betrekking tot duurzaamheidsaspecten. Voor de thematische normen vereist men een dubbele materialiteitsbeoordeling om impact, risico’s en kansen gerelateerd aan diverse onderwerpen te evalueren. Het is noodzakelijk om alle materieel significante onderwerpen binnen de waardeketen van een bedrijf te rapporteren en te staven met data. Onderwerpen met een materiële impact op het milieu of de samenleving, of die op korte, middellange of lange termijn een financiële impact op het bedrijf kunnen hebben, moeten ook worden gerapporteerd. Na dekking van alle materiële thema’s volgt een audit door een externe garantie-instelling. De implementatie van deze richtlijnen is complex en de overvloed aan afkortingen kan verwarrend zijn. Daarom hebben wij samen met Impact Institute een educatiehub opgezet om onze coalitieleden te ondersteunen en wegwijs te maken in het CSRD landschap.

De onderwerpen die worden behandelt:

 1. Unfolding CSRD and ESRS: Een introductie tot de kernbegrippen van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en ESRS (European Sustainability Reporting Standards), en hun betekenis voor hedendaagse bedrijven.
 2. CSRD Vision and Project Management: Het verkennen van de visie achter CSRD en hoe dit te integreren binnen het projectmanagement van een organisatie, inclusief strategieën voor succesvolle implementatie.
 3. ESRS Requirements: Een gedetailleerd overzicht van de vereisten van ESRS, gericht op de rapportagestandaarden en compliance-normen.
 4. Environmental ESRS: Specifieke focus op de milieuaspecten van ESRS, inclusief rapportage over klimaatimpact, duurzaam gebruik van hulpbronnen en milieubescherming.
 5. Social ESRS: Analyse van sociale aspecten binnen ESRS, zoals werknemerswelzijn, mensenrechten, en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 6. Governance ESRS: Bespreking van governance gerelateerde ESRS-vereisten, waaronder bedrijfsethiek, bestuursstructuren en risicobeheer.
 7. Action Plan and Gap Analysis: Ontwikkelen van een actieplan en het uitvoeren van een ‘gap analysis’ om de huidige staat van duurzaamheidsrapportage te beoordelen en de stappen die nodig zijn om aan de CSRD- en ESRS-normen te voldoen.
 8. Data Management: Inzicht in de rol van gegevensbeheer in de duurzaamheidsrapportage, inclusief verzamelen, analyseren en rapporteren van relevante gegevens.
 9. Stakeholder Engagement and Communication: Strategieën voor het betrekken van stakeholders bij CSRD- en ESRS-initiatieven, en effectieve communicatie van duurzaamheidsinspanningen.
 10. Compliance and Reporting: Richtlijnen voor het naleven van CSRD- en ESRS-normen en het opstellen van duurzaamheidsrapporten die aan de vereisten voldoen.
 11. Best Practices and Case Studies: Delen van best practices en case studies om praktische inzichten en inspiratie te bieden voor het implementeren van CSRD en ESRS.
Deel dit project Link kopiëren
Meer weten?
Neem contact op met onze Director of Operations.
Noa Widdershoven
Noa Widdershoven