Natuurlijk kapitaal op de balans

Meer weten?
Neem contact op met onze Director of Operations.
Noa Widdershoven
Noa Widdershoven
Categorie
Verwaarden ecosysteemdiensten
Start project
22-04-2024

Laten we de wereld laten zien dat onze visies op duurzaam ondernemen niet geworteld zijn in filantropie, maar in solide economische redeneringen – een uitnodiging tot co-creatie van The LandBanking Group.

Het falen van natuurlijke systemen is ons grootste zakelijke risico. Maar tenzij investeringen in de natuur werkelijk economische waarde genereren, zal regeneratief landgebruik niet op grote schaal worden toegepast.

Volgend op het advies van register accountants heeft The Landbanking Group (TLG) een technische (op afstandssensoren gebaseerde natuurkapitaalbeoordeling) en juridische (prestatiegericht contracteren en transacteren) infrastructuur ontwikkeld, om de impact van betalingen voor natuurlijk kapitaal (biodiversiteit, koolstof, bodem en water) op zo’n manier te monitoren, dat deze betalingen gekwalificeerd moeten kunnen worden als immateriële activa op de balans volgens IAS38/nationale GAAP.

Vergelijkbaar met de verwerving van klantenlijsten, merkgebruiksrechten of IP, kan een handelaar in fruit & groente, een molen, een sapfabriek of grondstoffenhandelaar het recht verwerven om meetresultaten te gebruiken die betrekking hebben op verbeterde ecosysteemprestaties zoals verbeterde waterretentie op leveranciersniveau. De aankoopprijs van het attributierecht is (vooraf) de financiering van de implementatie van regeneratieve landgebruikspraktijken op leveranciersniveau.

Er zijn een paar “spelregels” die het EcoFintech-platform van TLG, landler.io, moet bieden om te voldoen aan de vereisten van IFRS/nationale GAAP, die morgen tijdens de TLG-sessie worden gepresenteerd.

Naast de mogelijkheid om investeringen in natuurlijk kapitaal als activa in plaats van kosten te boeken, biedt het platform landler.io van TLG volledige transparantie over de prestaties van natuurlijk kapitaal van uw leveranciers met betrekking tot waterretentie, bodemvochtigheid, toegenomen biodiversiteit of vastgelegde tonnen koolstof, leverancier per leverancier, perceel per perceel, historisch en lopend, waarbij vooruitgang over tijd of benchmarking tegen referentiepercelen wordt getoond. Deze op afstandssensoren en uitkomst-gebaseerde data kunnen niet alleen worden gebruikt voor duurzaamheidsrapportage, maar bieden de CFO daadwerkelijk ESG-relevante KPI’s die steeds meer nodig zijn voor financiële rapportage.

TLG heeft de deskundige mening ontvangen van diverse register accountants, incl. de Big Four, dat de technische en contractuele infrastructuur van landler.io de ingrediënten biedt om mogelijk investeringen in de natuur als activa te boeken. We hebben enkele jaren geleden geleerd dat accountants de wereld zullen redden. Ze zijn zeer enthousiast over deze nieuwe benadering, waarbij bestaande boekhoudnormen worden toegepast. Zijnde accountants, kunnen ze dit natuurlijk pas definitief bevestigen bij het controleren van de jaarrekening 2023 als onderdeel van de jaarlijkse audit. Met dit in gedachten zijn we zeer blij u te kunnen meedelen dat we het aanbod hebben van Deloitte, EY, PWC en anderen om u te helpen uw financiële audit 2023 voor te bereiden rond de hypothese dat uw betalingen voor natuurlijk kapitaal in 2023 als een activum kunnen worden geboekt.

TLG zal zijn vroege klanten meenemen naar COP28 en Davos om 1) de wereld te laten zien dat regeneratief landgebruik leidt tot meetbare, tastbare verbeteringen en 2) dat investeren in de natuur geen filantropische goedheid is, maar bedrijfscontinuïteit op een verantwoorde manier veiligstelt!

Samen met Martin Stuchtey en Tobias Bandel van de Landbanking Group starten we een pilot om natuurlijk kapitaal te verzilveren op de balans. Niet alleen zijn zij erin geslaagd om obv satelliet beelden uitspraken te doen over de ontwikkeling van bodem, CO2 opslag, water en biodiversiteit waar ook ter wereld, maar ze hebben inmiddels ook overeenstemming met de wereld van de accountants dat de data goed bruikbaar zijn voor financiële verslagleggen. Hun motto is “Natuur hoort op de balans. Niet op de P&L”! Vanaf januari 2024 gaat een eerste groep coalitieleden aan de slag om natuurlijk kapitaal op hun balans te zetten.

Deel dit project Link kopiëren
Meer weten?
Neem contact op met onze Director of Operations.
Noa Widdershoven
Noa Widdershoven